Blüthner Classic Model 11 (Chuyên nghiệp)

Blüthner Classic Model 11 (Chuyên nghiệp)
Màu sắc

Một thành tích về thiết kế và chế tạo đàn grand piano, Model 11 mang đến trải nghiệm như một buổi hòa nhạc thực thụ với kích thước phù hợp với hầu hết không gian gia đình hoặc studio nào. Thiết kế bảng cộng hưởng của Blüthner đã được chứng minh khai thác ở mức độ tốt nhất nhằm đạt được sự cộng hưởng tuyệt vời và âm sắc đầy đủ khiến người ta cảm thấy rằng tiếng đàn như được phát ra từ một cây piano có kích thước lớn hơn.

 

Sản phẩm kèm theo: Ghế đàn, miếng phủ đàn và ống sưởi.

 

Kích thước

Chiều dài: 154 cm

Chiều rộng: 152 cm