Bauhinia Musik Haus Cello RC-V140 (Căn bản)

Mẫu đàn này lý tưởng cho người mới học để làm quen với nhữ ng kỹ thuật chơi Cello cơ bản. Qua cột mới sự lựa chọn hoàn hảo cho người học nhằm giúp khám phá tiềm năng trong chặng đường âm nhạc của họ.   Kích thước: 4/4   Sản phẩm kèm theo: Hộp đựng […]

Xem thêm…