Bauhinia Musik Haus Violin RC-V017E (Trung cấp)

Bauhinia Musik Haus Violin RC-V017E (Trung cấp)
Màu sắc

Được thiết kế nhằm đáp ứng mọi sở thích cá nhân. 

Những học viên violin với trình độ trung cấp bắt đầu phát triển sở thích riêng của họ trong các phong cách chơi, và RC - V017 có thể thể hiện các đặc điểm tương thích với người chơi đó.  

Công cụ thiết lập nhạc cụ đặc biệt cho phép RC - V017 dễ dàng xử lý các kỹ thuật chơi thử thách hơn mà các học viện violin trung cấp có thể học được như thể hiện cảm xúc âm nhạc và những kỹ thuật kéo đàn phức tạp hơn khác, v.v.

 

Kích thước: 4/4

 

Sản phẩm kèm theo: Hộp đựng violin, cây vĩ kéo đàn và nhựa thông chuyên dụng cho violin.