Bösendorfer Grand 225 (Chuyên nghiệp)

Bösendorfer Grand 225 (Chuyên nghiệp)
Màu sắc

Phần nốt trầm được mở rộng không chỉ làm tăng âm lượng mà còn mà còn làm phong phú thêm màu sắc âm thanh và mở độ phổ âm của nhạc cụ. Sự hiện diện âm thanh độc đáo này chính là sự phổ biến của Bösendorfer 225 như nhạc cụ thính phòng và độc tấu. Một sự hiện hữu lay động tất cả khán giả.

 

Sản phẩm kèm theo: Ghế đàn, miếng phủ đàn và ống sưởi.

 

Kích thước

Chiều dài: 225 cm

Chiều rộng: 159 cm

Phím đàn: 92 phím